Tổng đài Tư Vấn Luật

Trang Chủ  Mua bán và sáp nhập

Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp

(19/01/2018 4:21 PM - Lượt xem: 231)

Khi bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp mới trên cơ sở kế thừa các quyền và nghĩa vụ của một công ty đang hoạt động và chấm dứt sự tồn tại của công ty này thì cần thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp. Chia doanh nghiệp được hiểu là việc một công ty ( công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần) có thể được chia thành một số công ty cùng loại. công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Vậy hồ sơ và trình tự thủ tục chia doanh nghiệp được tiến hành như thế nào? Hỗ trợ khách hàng có nhu cầu, công ty Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp uy tín và hiệu quả.

1. Một số vấn đề pháp lý về chia doanh nghiệp

- Chia doanh nghiệp là một loại hình tổ chức lại doanh nghiệp được pháp luật quy định áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, theo đó Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.
- Để chia doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần cần có một trong các điều kiện sau:
+ Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
+ Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;
+ Kết hợp cả hai trường hợp kể trên.
Khi đủ điều kiện chia doanh nghiệp, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thỏa thuận, thông qua nghị quyết chia công ty

2. Trình tự thực hiện:

- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:
Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; 
Tên các công ty sẽ thành lập; 
Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; 
Phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; 
Thời hạn thực hiện chia công ty. 
- Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
- Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty quy định ở trên.
- Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

3. Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp tại Luật Việt Phong

Khi tin tưởng lựa chọn và sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý tại Luật Việt Phong, quý khách hàng sẽ được:
- Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến các trường hợp được chia doanh nghiệp.
- Tư vấn cách thức và thủ tục chia tài sản công ty, phương án sử dụng lao động.
- Tư vấn và soạn thảo nghị quyết chia công ty, điều lệ công ty.
- Chuẩn bị các tài liệu cần thiết và tiến hành đăng ký doanh nghiệp.
- Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục:
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tách Doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo cho khách hàng các yêu cầu hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty được chia tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền làm thủ tục khắc dấu pháp nhân và nhận dấu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Bàn giao kết quả đến tận tay quý khách hàng ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

4. Phương thức tiếp cận dịch vụ của Luật Việt Phong

- Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng cho quý khách hàng có điều kiện thời gian đến trụ sở công ty Luật Việt Phong yêu cầu tư vấn;
- Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: Quý khách hàng ở xa hoặc không có thời gian đến tư vấn trực tiếp có thể liên hệ tổng đài luật sư 1900 6589, Quý khách hàng chỉ cần nhấc điện thoại và Gọi 1900 6589 sau khi kết nối sẽ được luật sư tư vấn chu đáo, tận tình theo quy định pháp luật;
- Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư luatsu@luatvietphong.vn Luật sư tiếp nhận thông tin và phản hồi tư vấn trong vòng 03 ngày làm việc.
 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN 1900 6589

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu và cung cấp địa chỉ Email để luật sư liên hệ trả lời

Họ tên *

Điện thoại *

Email *

Nội dung *

Lưu ý: * là bắt buộc

Các tin liên quan

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật:19006589