Tổng đài Tư Vấn Luật

Trang Chủ  Tư vấn đầu tư

Tư vấn hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư

(22/11/2017 11:37 AM - Lượt xem: 155)

Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là hợp đồng PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công. Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tác công tư đang nhận được sự quan tâm lựa chọn khá nhiều bởi tính linh hoạt trong việc huy động vốn tư nhân vào dự án đầu tư, đảm bảo tính nhanh chóng trong việc giải quyết những thiếu hụt có thể xảy ra về vốn trong quá trình thực hiện dự án. Vậy, đầu tư theo hình thức đối tác công tư diễn ra như thế nào? Luật Việt Phong sẽ hỗ trợ quý khách tiếp cận tính pháp lý của hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

1. Các hình thức của hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư

- Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BOT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BTO) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định.
- Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện Dự án khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 14 và Khoản 3 Điều 43 Nghị định 15/2015/NĐ-CP.
- Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BOO) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư sở hữu và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định.
- Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng BTL) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư theo các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 15/2015/NĐ-CP.
- Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BLT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư theo các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 15/2015/NĐ-CP; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (gọi tắt là hợp đồng O&M) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời hạn nhất định.

2. Trình tự thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư

* Đối với dự án nhóm C thực hiện theo trình tự sau đây:
- Lập, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án;
- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán và ký kết hợp đồng dự án;
- Triển khai thực hiện dự án;
- Quyết toán và chuyển giao công trình.
* Đối với dự án thuộc các nhóm còn lại, dự án được thực hiện theo trình tự:
- Lập, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án;
- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán và ký kết thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án;
- Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án;
- Triển khai thực hiện dự án;
- Quyết toán và chuyển giao công trình.

3. Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ trong việc tư vấn đầu tư theo hình thức đối tác công tư

- Tư vấn đàm phán và ký kết thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án;

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN 1900 6589

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu và cung cấp địa chỉ Email để luật sư liên hệ trả lời

Họ tên *

Điện thoại *

Email *

Nội dung *

Lưu ý: * là bắt buộc

Các tin liên quan

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật:19006589