Thủ tục thành lập công ty cổ phần bảo hiểm

Theo quy định pháp luật, kinh doanh bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên muốn thành lập công ty cổ phần kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng một số điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhất định theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi bài viết, Công ty Luật Việt Phong tư vấn cho quý khách thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cổ phần và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục này khi khách hàng có nhu cầu.

1. Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm

- Đáp ứng các điều kiện chung quy định tại Điều 6 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
- Điều kiện riêng:
+ Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập;
+ Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.
- Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp.
- Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.
- Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, chuyên gia tính toán hoặc chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, kế toán trưởng của doanh nghiệp bảo hiểm.
- Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
+ Đối với cá nhân:
Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định;
Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi gửi tại ngân hàng.
+  Đối với tổ chức:
Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; đối với tổ chức nước ngoài thì bản sao phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
Điều lệ công ty;
Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;
Văn bản ủy quyền, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn;
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
- Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành triển khai.
- Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng.
- Biên bản họp của các cổ đông về việc:
+ Nhất trí góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm kèm theo danh sách các cổ đông sáng lập;
+ Thông qua dự thảo Điều lệ công ty.
- Biên bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt cho các cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định pháp luật chuyên ngành.
- Trường hợp tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp bảo hiểm thì phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm đóng trụ sở chính xác nhận:
+ Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. Trường hợp quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không yêu cầu phải có vănbản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này;
+ Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành hoạt động tại Việt Nam;
+ Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;
+ Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi tổ chức nước ngoài đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
- Văn bản cam kết của các cổ đông đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.
* Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức, cá nhân nước ngoài, mỗi bộ gồm 01 bản bằng tiếng Việt và 01 bản bằng tiếng Anh.

3. Thủ tục thực hiện

* Trình tự thực hiện
Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp phép cho Bộ Tài chính
Bước 2. Bộ Tài chính xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị;
Bước 3. Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu cần)
Bước 4. Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp.
* Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp
- Hoặc gửi qua đường bưu điện
* Thời hạn giải quyết
- 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp phép, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ);
- 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;
* Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)

4. Dịch vụ Luật Việt Phong cung cấp

Quý khách có nhu cầu tư vấn thành lập công ty xin vui lòng liên hệ qua tổng đài trực tuyến 1900 6589 để các luật sư hàng đầu hỗ trợ. Công ty Luật Việt Phong luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24 ( kể cả ngày nghỉ). Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Quý khách vui lòng gửi bình luận và đánh giá.

Gửi đánh giá