Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất bản phẩm là một tài sản sở hữu trí tuệ vô giá của tác giả. Việc nhập khẩu xuất bản phẩm phải đảm bảo các quy định của pháp luật về xuất bản là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc nhập khẩu đó là hợp pháp, đảm bảo quyền của chủ sở hữu. Để tạo lập môi trường thông thoáng cho việc nhập khẩu xuất bản phẩm của quý khách, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho những cá nhân, tổ chức nhập khẩu nhằm mục đích khác ngoài kinh doanh.

1. Trường hợp nào phải xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh?

Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh nhưng phải xin giấy phép nhập khẩu khi không thuộc các trường hợp sau quy định tại Điều 42 Luật Xuất bản 2012:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mà chỉ làm thủ tục theo quy định của pháp luật về hải quan trong trường hợp nhập khẩu các loại xuất bản phẩm sau đây:
Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức;
Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan  tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;
Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân;
Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.
- Việc nhập khẩu xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật về ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Xuất bản phẩm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 42 Luật Xuất bản sau khi sử dụng phải tái xuất; trường hợp chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải làm thủ tục nhập khẩu.
Xuất bản phẩm quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này nếu có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế thì phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu.
Xuất bản phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được kinh doanh dưới mọi hình thức.
- Xuất bản phẩm có nội dung vi phạm khoản 1 Điều 10 của Luật Xuất bản 2012 không được đưa vào Việt Nam dưới mọi hình thức.

2. Luật Việt Phong thực hiện việc xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh như thế nào?

Bước 1: Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng thông qua trao đổi trực tiếp và phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, luật sư, chuyên viên của Luật Việt Phong sẽ nhanh chóng cung cấp tới khách hàng những tư vấn những vấn đề liên quan đối với nhu cầu cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ việc xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu số 07 Phụ lục III Thông tư 23/2014/TT-BTTTT.
- 03 (ba) bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo mẫu số 08 Phụ lục III Thông tư 23/2014/TT-BTTTT.
Bước 3: Thay khách hàng nộp hồ sơ tại:
- Cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.
Đồng thời, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ để tiến hành những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm đề nghị nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam thì cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản có quyền từ chối cấp giấy phép nhập khẩu hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cung cấp một bản xuất bản phẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết định cấp giấy phép nhập khẩu.
Việc thẩm định nội dung xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam để quyết định việc cấp giấy phép nhập khẩu không kinh doanh thực hiện như sau:
- Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu thành lập hội đồng thẩm định đối với từng xuất bản phẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được xuất bản phẩm nhập khẩu để thẩm định. Thành phần gồm các chuyên gia có đủ trình độ để thẩm định;
- Thời gian thẩm định đối với từng xuất bản phẩm không quá 09 ngày làm việc, kể từ ngày hội đồng thẩm định được thành lập;
- Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản, trong đó, xác định, rõ nội dung xuất bản phẩm có hoặc không vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Bước 4: Trả kết quả tới tay khách hàng ngay khi nhận được Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Lợi ích từ việc sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong

Đặt niềm tin vào Luật Việt Phong, quý khách sẽ được làm việc với đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, tận tâm và uy tín. Quý khách sẽ nhận được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí từ phía đội ngũ chuyên viên từ khi bắt đầu có nhu cầu xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm cho tới khi khách hàng đã nắm giữ trên tay giấy thông hành xuất bản phẩm của mình.
Quý khách cũng nhận được sự hỗ trợ dịch vụ uy tín, hiệu quả từ phía chuyên viên của chúng tôi: quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình xin cấp phép nhập khẩu, mọi thủ tục, hồ sơ đều do chuyên viên của chúng tôi thực hiện thay quý khách.
Quý khách cũng nhanh chóng nhận được sản phẩm của dịch vụ cấp phép nhập khẩu chỉ sau 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm.
 

Quý khách vui lòng gửi bình luận và đánh giá.

Gửi đánh giá