Tư vấn thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Ngày nay, việc tổ chức các lễ hội đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân ngày càng phổ biến với quy mô ngày càng lớn. Để tổ chức lễ hội thì đơn vị đứng ra tổ chức phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, do chưa am hiểu hết các quy định của pháp luật và chưa có nhiều kinh nghiệm khi thực hiện xin giấy phép tổ chức lễ hội nên nhiều đơn vị vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục này. Nắm bắt được yêu cầu khách hàng, công ty Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ xin giấy phép tổ chức lễ hội nhanh chóng, uy tín và hiệu quả.

1. Quy định chung về cấp giấy phép tổ chức lễ hội

- Việc tổ chức các lễ hội bao gồm: “lễ hội dân gian; lễ hội lịch sử, cách mạng; lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam”, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây, phải được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức lễ hội:
+ Lễ hội được tổ chức lần đầu;
+ Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
+ Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống;
+ Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.
- Những lễ hội sau đây khi tổ chức không phải xin giấy phép, nhưng trước khi tổ chức phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
+ Lệ hội dân gian đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ; lễ hội văn hóa du lịch;
+ Lệ hội quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP được tổ chức từ lần thứ hai trở đi.

2. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Bước 1: Đơn vị xin cấp phép tổ chức lễ hội chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép tổ chức lễ hội. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội, cam kết đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội);
+ Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.
Bước 2: Đơn vị xin cấp phép tổ chức lễ hội tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 ngày làm việc. 
Bước 3: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Bước 5: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội:
+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội
+ Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
* Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Dịch vụ xin giấy phép tổ chức lễ hội của công ty Luật Việt Phong

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề xin giấy phép tổ chức lễ hội;
- Tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện xin giấy phép tổ chức lễ hội;
- Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép;
- Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép tổ chức lễ hội;
- Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Nhận kết quả và bàn giao đến tận tay quý khách hàng.

Quý khách vui lòng gửi bình luận và đánh giá.

Gửi đánh giá