Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đây là đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin phát triển hiện này thì việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra. Nắm bắt nhu cầu đó, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

1. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả 

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
+ Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
+  Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
+ Tác phẩm báo chí; 
+Tác phẩm âm nhạc;
+ Tác phẩm sân khấu;
+ Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
+ Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
+  Tác phẩm nhiếp ảnh;
+ Tác phẩm kiến trúc;
+ Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
+ Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
Lưu ý: 
-Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
-Tác phẩm được bảo hộ này phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.
-Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
+ Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
+ Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
+ Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

2. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả bao gồm:
- Tờ khai đăng ký quyền tác giả. Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL
- Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả; cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật có trách nhiệm lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp Giấy chứng nhận.
- Giấy uỷ quyền (nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền).
- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa).
- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu tác phẩm có đồng tác giả).
- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung).
- Chứng từ nộp phí, lệ phí
Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

3. Trình tự thủ tục thực hiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả được thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1. Nộp hồ sơ
Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả hoặc các Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả. tại TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
Bước 2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ. Khi đến nhận Giấy chứng nhận, người nộp đơn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận cho Cục bản quyền.

4. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi có khách hàng yêu cầu về dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, Luật Việt Phong sẽ thực hiện các công việc sau đây:
- Tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả.
- Kiểm tra tác phẩm có đủ điều kiện để được bảo hộ quyền tác giả hay không?
- Soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả.
- Thay mặt khách hàng theo dõi quá trình giải quyết tại Cục Bản quyền tác giả.
- Thay mặt khách hàng nhận kết quả từ cơ quan nhà nước.
- Bàn giao hồ sơ và Văn bằng bảo hộ cho khách hàng.
Khánh hàng chỉ cần cung cấp các thông tin/tài liệu sau: thông tin tác giả, thông tin tác phẩm, thông tin và bản mẫu tác phẩm, giấy ủy quyền. Việc thực hiện mọi thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền đăng ký quyền tác giả sẽ được Luật Việt Phong hỗ trợ trọn gói. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tận tâm và chuyên nghiệp, Luật Việt Phong cam kết bàn giao cho khách hàng giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho khách hàng đúng thời hạn cam kết và chuyển tận nhà để đảm bảo khách hàng không cần đi lại trong suốt quá trình.
 
 

Quý khách vui lòng gửi bình luận và đánh giá.

Gửi đánh giá