Dịch vụ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Ngày nay cùng với sự đa dạng hoá của các mối quan hệ xã hội, phiếu lý lịch tư pháp được coi là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng khi một người tham gia vào các mối quan hệ xã hội, quan hệ pháp lý. Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Nhận thấy nhu cầu của công dân Việt Nam trong việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho công dân Việt Nam khi có yêu cầu, hỗ trợ tính pháp lý trong việc chứng minh án tích của cá nhân.

1. Quy định pháp luật về phiếu lý lịch tư pháp số 1

* Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức sau:
Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
* Phiếu lý lịch tư pháp số 1 bao gồm những nội dung sau:
- Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
- Tình trạng án tích:
Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;
Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;
Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.
- Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:
Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
* Tra cứu thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp:
Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú.
Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi tiếp nhận yêu cầu và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi tiếp nhận yêu cầu và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
- Văn bản uỷ quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

3. Luật Việt Phong thực hiện việc đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 như thế nào?

Bước 1: Tư vấn pháp lý sơ bộ về việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1…
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh. Hồ sơ được ghi nhận cụ thể tại Mục 2
Bước 3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh. Đồng thời, kiểm tra tiến độ xét duyệt hồ sơ và tiến hành sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.
Các trường hợp cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp:
Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền;
Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ điều kiện về quyền yêu cầu và uỷ quyền thực hiện thủ tục yêu cầu;
Giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo.
Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
Bước 4: Đại diện khách hàng nhận kết quả và trao tận tay cho khách hàng
Như vậy, tối đa 25 ngày bao gồm cả thời hạn xác minh với những trường hợp đặc biệt, Luật Việt Phong đã có thể cung cấp tới quý khách Phiếu lý lịch tư pháp số 1, xác minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 của Luật Việt Phong

- Được tư vấn hoàn toàn miễn phí về những nhu cầu của khách hàng trong hoạt động xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 từ trước khi thực hiện cho tới giải đáp những vướng mắc sau khi đã có trong tay Phiếu lý lịch tư pháp.
- Quý khách không cần đi lại trong bất cứ quá trình nào của quá trình xin cấp, mọi giấy tờ, thủ tục sẽ do chuyên viên của phía chúng tôi lập và giao tới tận tay khách hàng ký kết. Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp quý khách tiết kiệm tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.
- Quý khách sẽ nhanh chóng được nắm giữ trên tay thành quả cuối cùng của quá trình xin cấp chỉ sau 25 ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và lễ Tết.
- Nhận được hệ thống văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí mỗi khi quý khách có nhu cầu.
 

Quý khách vui lòng gửi bình luận và đánh giá.

Gửi đánh giá