Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Hiện nay, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm ngày càng phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, ngoài chất lượng và công dụng sản phẩm thì hoạt động quảng cáo để tiếp thị quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng cũng rất được chú trọng. Trước khi tiến hành quảng cáo sản phầm mỹ phẩm thì tổ chức, cá nhân phải  được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo. Công ty Luật Việt Phong với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xin giấy phép con tại Việt Nam cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ xin cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.

1. Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

- Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;
- Nội dung quảng cáo:
+ Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;
Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).
+ Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:
Tên mỹ phẩm;
Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế;
+ Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc;
+ Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung quy định
+ Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;
+Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.
- Có đủ hồ sơ theo quy định;
- Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

2. Cơ quan cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với:
+ Mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế; 
+ Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo

- Thành phần hồ sơ gồm có:
+ Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
+ Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định ở trên phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo. 
+ Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.
+ Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
+ Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ về yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo, Sở Y tế phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm của Luật Việt Phong

- Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện Thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;
- Kiểm tra, đánh giá hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm nếu khách hàng có yêu cầu;
- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có);
- Nhận kết quả và bàn giao tới tận tay quý khách hàng;
- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm (Nếu có).
Tham khảo bài viết:

Quý khách vui lòng gửi bình luận và đánh giá.

Gửi đánh giá