Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên kết

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau. Nhãn hiệu liên kết nhằm tạo dựng uy tín của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong lòng người tiêu dùng. Tuy nhiên để đạt được giá trị này, chủ sở hữu nhãn hiệu liên kết cần phải tiến hành đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một trong những việc làm cần thiết của mọi doanh nghiệp và cá nhân có sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.  Nắm bắt được nhu cầu này, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên kết cho quý khách hàng có yêu cầu.

1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên kết

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhãn hiệu liên kết khi có đầy đủ các tài liệu sau:
- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN;
- 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;
- Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn;
- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.
Lưu ý:
- Về tờ khai đăng ký nhãn hiệu, quý khách cần lưu ý những vấn đề sau:
+ Phần mô tả phải chỉ rõ nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu liên kết
+ Chỉ rõ các yếu tố liên kết về nhãn hiệu hoặc sản phẩm hàng hóa/dịch vụ.
- Trường hợp nhãn hiệu là yếu tố liên kết thì phải chỉ rõ có nhãn hiệu nào là cơ bản hay không. Nếu một trong các nhãn hiệu đó đã được bảo hộ hoặc đã được nêu trong đơn đăng ký trước đó thì phải ghi rõ số văn bằng hoặc số đơn đăng ký đó.
- Trường hợp hàng hóa/dịch vụ là yếu tố liên kết thì phải chỉ rõ có hàng hóa/dịch vụ nào là cơ bản hay không. Nếu một trong các hàng hóa/dịch vụ đó đã được bảo hộ hoặc đã được nêu trong đơn đăng ký trước đó thì phải ghi rõ số văn bằng hoặc số đơn đăng ký đó.

2.Trình tự thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên kết

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên kết được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:
Bước 1: Nộp đơn
Cá nhân, tổ chức nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc các văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Bước 2: Tiếp nhận đơn
Bước 3: Thẩm định hình thức đơn
Thẩm định hình thức đơn là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về các đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn,… Từ đó xác định đơn có hợp lệ hay không.
Thời gian thẩm định hình thức của đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Bước 4: Công bố đơn
Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là đơn hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận lòa đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
Bước 5: Thẩm định nội dung đơn
Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Bước 6: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ
Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu trí tuệ.
* Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, thời gian đăng ký nhãn hiệu là 13 tháng kề từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên thời gian trên thực tế thường kéo dài hơn. Cụ thể:
+ Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn
+ Công bố Đơn trên Công báo của Cục sở hữu trí tuệ: 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp thuận
+ Thẩm định nội dung của nhãn hiệu: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn
+ Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu: 01-02 tháng
Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm
Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

3. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên kết, Luật Việt Phong sẽ thực hiện các công việc dưới đây:
- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
- Tư vấn tính khả thi của đối tượng muốn bảo hộ.
- Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ.
- Thay mặt khách hàng theo dõi tiến trình giải quyết tại Cục Sở hữu trí tuệ.
- Sửa chữa, khắc phục trong trường hợp đơn còn thiếu sót.
- Thay mặt khách hàng nhận kết quả.
- Tư vấn cho khách hàng về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp
- Bàn giao văn bằng bảo hộ cho khách hàng.

4. Kết quả đạt được từ việc sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Luật Việt Phong

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:
+ Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)
+ Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
+ Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.
+ Giấy ủy quyền (Cung cấp khi sau khi nhận được thông tin đăng ký)
Với sự chuyên nghiệp, tận tâm và linh hoạt của đội ngũ chuyên viên công ty Luật Việt Phong, quý khách hàng sẽ nhanh chóng nắm trong tay Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Tham khảo bài viết liên quan:

Quý khách vui lòng gửi bình luận và đánh giá.

Gửi đánh giá