Xin Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Xăng dầu là một trong những mặt hàng có sự ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.  Do đó, hoạt động kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Thương nhân muốn kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bắt buộc phải được cấp Giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hỗ trợ khách hàng có nhu cầu, công ty Luật Việt Phong tư vấn điều kiện, hồ sơ và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu như sau:

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:
- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
- Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trở lên.
- Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 83/2014/NĐ-CP
- Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3).
- Có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu bốn mươi (40) tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.
Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.
- Phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
- Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

- Thành phần hồ sơ gồm có:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh;
+ Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu, danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Bước 1. Nộp hồ sơ
- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ
- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
- Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3. Nhận kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng thời gian quy định.
Lưu ý:
- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.
- Thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
- Bộ Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong các trường hợp: 
+ Thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong thời gian một (01) quý trở lên; 
+ Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật; 
+ Thương nhân không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP; 
+ Thương nhân không dự trữ xăng dầu theo đúng quy định tại Điều 31 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
+ Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ 

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu xăng dầu, công ty Luật Việt Phong sẽ hỗ trợ thực hiện các công việc sau đây:
- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện, hồ sơ và thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu xăng dầu;
- Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh xin cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu xăng dầu;
- Đại diện khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ Công thương;
- Theo dõi tính hợp lệ của hồ sơ, sửa đổi bổ sung trong quá trình thực hiện thủ tục;
- Nhận Giấy phép và bàn giao đến tận tay quý khách hàng;
Tham khảo bài viết liên quan:

Quý khách vui lòng gửi bình luận và đánh giá.

Gửi đánh giá